Vi på BK-Bar vill att du känner dig välkommen som gäst oavsett vilken kultur du kommer ifrån och vilka vanor du har. Det svenska förhållningssättet till att äta ute och umgås med andra människor på restauranger och barer har förändrats de senare åren och svenskarna är det folk i de nordiska länderna som mest går ut. Den krympande världen har helt enkelt fått oss att leva upp mer.

Detta tycker vi är mycket trevligt och har anpassat oss efter den nya trenden. Att äta ute är inte bara en smakupplevelse för gommen, utan även en chans att skapa social kontakt och gemenskap med andra människor. En anledning till att prata med vänner och bekanta och få ett avbrott i vardagen, oavsett om det gäller en måndag lunch eller en lördag kväll. Vi har valt att skriva lite om hur det svenska utelivet ter sig idag och hur det har utvecklats det senaste decenniet och vad man kan vänta sig nuförtiden när man går ut och äter eller sätter sig i baren.

Det är nämligen inte bara utelivet som har ökat, utan också matvanorna har förändrats och så även dryckesvanorna. Förr var det inte tal om ekologisk mat eller alkoholfria viner. Efterfrågade man det, ansågs man som konstig, vilket gjorde att vissa faktiskt hellre stannade hemma. Så är inte längre fallet idag och både restauranger och barer ändrar sina menyer för att tillgodose alla kunders behov. Detta har vi även skrivit om och hoppas att du som läsare blir ännu mer nyfiken på det svenska utelivet och känner dig villig att prova på nya saker.